ปลานิลแดดเดียว

375 บาท/กิโลกรัม
ร้านประทุม

ปลาช่อนแดดเดียว

435 บาท/กิโลกรัม
ร้านประทุม

ปลากุเลาแดดเดียว

745 บาท/กิโลกรัม
ร้านประทุม

อาหารสดขายดี

ปลานิลแดดเดียว

375 บาท/กิโลกรัม

ปลาช่อนแดดเดียว

435 บาท/กิโลกรัม

กุ้งแช่น้ำปลา

310 บาท
เจ๊ดาว อ.ต.ก Seafood

กุ้งเผา 800 กรัม

1225 บาท/กิโลกรัม
เจ๊ดาว อ.ต.ก Seafood

ชุดปูไข่ดอง

465 บาท
เจ๊ดาว อ.ต.ก Seafood

กุ้งหวาน 400 กรัม

235 บาท
เจ๊ดาว อ.ต.ก Seafood

หอยแครงลวก ครึ่งกิโลกรัม

235 บาท/ครึ่งกิโลกรัม
เจ๊ดาว อ.ต.ก Seafood

กะปิเก่าค้างปี พรีเมียม 1 กิโลกรัม

545 บาท
เจ้น้อย ตลาด อ.ต.ก. กะปิกุ้งมหาชัย

กระปิตากใบผ้ายาง 500 กรัม

360 บาท
เจ้น้อย ตลาด อ.ต.ก. กะปิกุ้งมหาชัย

กระปิตากใบผ้ายาง 500 กรัม

220 บาท
เจ้น้อย ตลาด อ.ต.ก. กะปิกุ้งมหาชัย

กระปิตากใบผ้ายาง 1 กิโลกรัม

700 บาท
เจ้น้อย ตลาด อ.ต.ก. กะปิกุ้งมหาชัย

กะปิเก่าค้างปี 1 กิโลกรัม

405 บาท
เจ้น้อย ตลาด อ.ต.ก. กะปิกุ้งมหาชัย

อาหารแปรรูปขายดี

ปลาร้าคลุกหมักข้าวคั่ว

155 บาท
เจ้น้อย ตลาด อ.ต.ก. กะปิกุ้งมหาชัย

อาหารแห้งขายดี