องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( อ.ต.ก. ) ( สำนักงานใหญ่ )

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02 278 2936

เวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน เวลา 8:30 - 17:00 น.