ข่าวสาร

อ.ต.ก. Smart Expo 2019

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) Ortorkor Smart Expo 2019 สุดยอดสินค้า อ.ต.ก. เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ยุค 4.0” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ อิมแพค ฮอลล์ 7  เวลา 11.00 น. - 21.00 น. พบกับสินค้าเกษตรคุณภาพ ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป ที่หลากหลายจากเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค 

++ เชิญมาเที่ยวชม ช้อป และชิมอาหารจากทั่วทุกภาคภายในงานกันนะคะ ++