รายละเอียดสินค้า
(ร้าน ร้านประทุม )

ปลาสลิดแดดเดียว ไซร์เล็ก

#161817
อาหารสด
เนื้อสัตว์
99

ปลาสลิดแดดเดียว ไซร์เล็ก

405 บาท/กิโลกรัม

1

    ไม่มีรีวิว