รายละเอียดสินค้า
(ร้าน ร้านประทุม )

ปลาสลิดแดดเดียว ไซร์กลาง

#161818
อาหารสด
เนื้อสัตว์
99

ปลาสลิดแดดเดียว ไซร์กลาง

450 บาท/กิโลกรัม

1

    ไม่มีรีวิว