รายละเอียดสินค้า
(ร้าน เจ้น้อย ตลาด อ.ต.ก. กะปิกุ้งมหาชัย)

กระปิตากใบผ้ายาง 1 กิโลกรัม

#161837
อาหารแปรรูป
อาหารทะเลแปรรูป
99

กระปิตากใบผ้ายาง 1 กิโลกรัม

700 บาท

1

    ไม่มีรีวิว