รายละเอียดสินค้า
(ร้าน เจ้น้อย ตลาด อ.ต.ก. กะปิกุ้งมหาชัย)

กะปิเก่าค้างปี 1 กิโลกรัม

#161840
อาหารแปรรูป
อาหารทะเลแปรรูป
99

กะปิเก่าค้างปี 1 กิโลกรัม

405 บาท

1

    ไม่มีรีวิว