ผลไม้

ลำไย

150 บาท/กิโลกรัม

ลองกอง

150 บาท/กิโลกรัม