ผลไม้

ลองกอง

150 บาท/กิโลกรัม

ลองกอง

150 บาท/กิโลกรัม

ลำไย

150 บาท/กิโลกรัม
ortorkordelivery King of fruit ทุเรียนราชาผลไม้ไทย หนามที่เป็นมงกุฎกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น