รายละเอียดสินค้า
(ร้าน Gla D)

ดินหมัก Farm Fresh Organic Vermicompost Soil ใหญ่

#159494
อื่นๆ
ปุ๋ย
100

ดินหมักมูลไส้เดือนสด คุณภาพดี เย็นโปร่งร่วนซุย พร้อมปลูก  ส่วนผสม: ขุยมะพร้าวละเอียด รำอ่อน มูลวัวนม เปลือกไข่บด หมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย ผสมมูลไส้เดือนสด

60 บาท/ถุง

1

    ไม่มีรีวิว  • จากร้านค้าเดียวกัน